Ett krigslandskap

Ett krigslandskap

I den kontext där Skanska verkar i Latinamerikas
oljeregioner är landskapen svårt sargade.
 
Den artrika regnskog som under miljoner år var ett 
intakt ekosystem i Amazonas försvann... 

...inom loppet av några få år med oljeindustrin.


Förbränning av gas och olja

F?rbr?nning av gas och olja

Slaggprodukter bränns alltid på oljefälten och skapar giftiga gaser

Olja br?nns

RSS 2.0