Reportageboken En svensk tiger om Skanska finns nu att läsa!

Reportageboken om Skanska
Läs tidningen Kulturens recension av boken:

Glödhett Wallraffande om Skanskas "greenwash" i
Amazonas


Beställ här: www.notisforlag.se eller yelahforlag.se

Läs mer på facebook!

Yelah Förlag och Notis förlag presenterar reportageboken En svensk tigerOm Skanska, olja och förintelse i Amazonas av Yelahreportrarna Hanna Dahlström och Agneta Enström.

En svensk tiger handlar om hur byggföretaget Skanska, ett av Sveriges största företag, hänsynslöst slår sig fram i Latinamerikas mest skuldsatta länder genom lukrativa uppdrag för oljeindustrin. Samtidigt som beslutsfattare med insyn stillatigande ser på.

Den verksamhet Skanska deltar i – oljeexploatering i naturreservat och på ursprungsmarker – granskas genom författarna Hanna Dahlströms och Agneta Enströms personliga närvaro på Amazonas sargade oljefält.

Genom intervjuer med Skanskachefer, lokala vittnesmål, insamlade uppgifter från människorättsorganisationer och egna observationer visar författarna hur Skanska och dess samarbetspartners systematiskt bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, nationella lagar och ursprungsfolkens rättigheter när de exploaterar olja i Ecuador, Peru och Bolivia.

–  Amazonas ursprungsfolk får betala med sina liv och hela sin framtid för dessa kortsiktiga intressens skull, säger Agneta Enström. De inblandade företagen skyller ifrån sig på varandra och ingen tar något egentligt ansvar då verksamheten ofta är brottslig i grunden.

Författarnas syfte är att blottlägga en hänsynslös industri som inte respekterar vare sig människoliv eller miljö. De belyser Skanskas verksamhet ur etiska perspektiv och konfronterar företaget mot dess egen uppförandekod och ”gröna” marknadsföring. Ifrågasätts gör även svenska myndigheter som stillatigande förbiser kritiken av företagets framfart.

– Skanska verkar i ett globalt sammanhang där många politiska och ekonomiska institutioner samverkar, säger Hanna Dahlström. Alla aktörer med makt bär ett stort ansvar när relationen mellan nord och syd fortsätter med hänsynslös exploatering i postkolonial anda.

Boken som bygger på Yelahs artikelserie om Skanska i Amazonas syftar till att utgöra ett bidrag till den aktuella debatten om klimaträttvisa mellan nord och syd.


OECD tar upp fall mot Skanskas korruption

Argentinska organisationen CIPCE som arbetar mot korruption har presenterat ytterligare information till OECD om Skanskas korruption under Skanskas byggande av en gas pipeline i Argentina.
Det nya fallet gäller brott mot kapitel sex av OECD:s Anti-Bribery Convention (brott mot mutor).

CIPCE
presenterade även en rapport till Skanskas aktieägare om Skanskas korruption. Pedro Biscay från CIPCE sa att anledningen bakom rapporten var att "vi vill informera börsmäklare om de ekonomiska risker som investeringar i företag som begår etiska brott innebär".Sagan om Skanska i Slovakien

Yelah rapporterar vidare om Skanskas korruption i Slovakien.

"Inget står i vägen för Skanska. Väl utanför Sveriges gränser skyr företaget inga medel. Pengar går före allt och med tyst godkännande hemifrån ockuperar Skanska platser med flera tusen år gammal historia, värdefull flora och fauna, där lagar lätt förbigås precis som i fallet Slovakien."


Devins invånare i ett symboliskt begravningståg av sin stad
i protest mot Skanskas byggnadsplaner

"Skanska go home!" - Slovakier skriver till kungen om Skanska

 

protester mot skanska i slovakien

 

 

Den 21 September 2008 i Bratislava


Ers majestät Carl XVI Gustaf,

 

Med detta brev vänder vi oss, invånare från Devín i Slovakien, till Ers Majestät med en enträgen bön om hjälp i en problematisk situation vi befinner oss i, som skapades av det slovakiska dotterbolaget till den svenska Skanska. Vi ber Ers Majestät om ursäkt att vi besvärar Ers Majestät med våra problem, som angår vår lilla pittoreska by, som ligger så långt borta från Sverige. Sedan tre år hotas dock vår Devín, som är samtidigt en av de största slovakiska och slaviska symboler, av Skanskas byggnadsplaner och vi har inte så mycket kvar än att hoppas att kanske Ers Majestät och folk i Skanskas hemland skall kunna hjälpa oss rädda de här unika platserna från förstöring.


I de sista månaderna har hela den slovakiska offentligheten varit skakad över Skanska Development SK:s byggnadsplaner i Devín. Byggnadsföretaget har planlagt att bygga upp ett stort bostadsområde i den omedelbara närheten av två lagligt beskyddade naturreservat. Skanska har redan i 2005 fått bygglov för sitt projekt från de dåtida lokala myndigheter och under de sista månaderna har de påbörjat sina arbeten på de underjordiska vatten- och elledningar, även trots de otaliga protest av inte bara Devíns men också Bratislavas och Slovakiens invånare, som hittills har pågått, för att hejda Skanska från deras förstörande planer. Devín är bland annat en väldigt vacker och omtyckt utflyktsplats, som har lyckats behålla sin byaktiga karaktär i den 40-åriga totalitära kommunistiska regimen även om den ligger bara 20 kilomenter från huvudstaden Bratislavas centrum. Bredvid Devíns enfamiljhus med sadeltak som ligger spridda mellan ett naturskyddsområde Devínska Kobyla på den ena sidan och deltan av älvarna Morava och Donau på den andra, planerar Skanska att bygga upp 23 fyrvåningshus. Ett liknande projekt ska inte bara fullkomligt förändra byns karaktär och utseende, som domineras av den berömda urgamla borgruinen Devín, men skulle först och främst för alltid förstöra naturen runt omkring.

 

Bostadsområdet skulle enligt planerna växa fram i den omedelbara närheten till ett unikt naturreservat, som står under den fjärde naturskyddsnivån. Mer än en tredjedel ska stå direkt i dess skyddsområde med naturskyddets tredje nivå. Slovakiska botaniker och miljöskyddsexperter påstår, att bostadsområdet skulle hota de här naturskyddsområden på ett sådant sätt att det skulle ha bland annat till följd en oåterkallelig förstöring av vissa värdefulla växtarter i den lokala faunan och floran. En annan tredjedel av husen ska växa fram i ett skyddsområde till vår urgamla borg, som är en av de slovakiska lagligt beskyddade kulturhistoriska minnesmärken.

 

Idag bor i Devín 1111 invånare och själva byn befinner sig i en väldigt svår finansiell situation – byns förra lokala förvaltning har skuldsatt byn på ett sådant stort sätt att nu kan den inte satsa på sin egen uppbyggnad och utveckling, redan vid denna invånarantal saknas det alla slags tjänster (det finns ingen statlig skola här, förskolan är redan nu för liten, det finns bara en liten affär). Skanska tänker bygga bostäder för mer än 1000 nya invånare och trots att företaget känner läget som Devín befinner sig i, räknade de i sina planer inte med uppbyggnad av någon slags service. Skanska Development SK har lämnat lösningen av alla problem, som deras projekt ska skapa för vår by, för vår förvaltning.


Mot Skanskas projekt protesterade och fortfarande protesterar den breda slovakiska offentligheten på alla tillgängliga sätt. Även många viktiga personligheter från det slovakiska kulturlivet och många slovaker från hela landet har hittills med sina underskrifter på vår petition emot Skanskas projekt uttryckt sin missnöje och antal underskrifter växer med varje dag. Flera protesttåg organiserades och skal organiseras. Om Devín-bornas kamp mot uppbyggnad av ett bostadsområde och miljöförstöring informerar kontinuerligt alla slovakiska medier och till och med The Financial Times skrev om hela saken. Medier har hjälpt oss att få på vår sida allt fler och fler invånare från Bratislava och hela Slovakien.

 

Det är ett faktum att Skanska Development SK allvarligt hotar och nedsmutsar det goda namnet av Sverige i Slovakien. Bolaget agerar i motsats med den lokala befolkningens vilja, som den praktiskt är helt hänsynslös till, sin vinst skal de få för vilket pris som helst även om det skulle bli naturliga och kulturella värden av en sådan unik plats som Devín, som ska offras. Mot naturen som inte kan värja sig har bolaget brukt sig av luckor i lagen och mot de lokala invånarna och deras företrädande kommunalpolitiker av beteende, som helt strider mot respekt, etik och artighet. Företaget fortsätter att ignorera de lokala invånarnas rätt på ett anständigt liv och stadigt ignorerar även den framtida faran av trafikkollaps på vår smala tvåfiliga väg till Bratislavas centrum samt den miljöförstörande faktorn. Företagets företrädare har flera gånger officiellt bekräftat, att det inte är deras befogenhet att bygga upp service för de nya invånare och att staden ska ta hand om alla problem bundna till bostadsområdet. Våra villkor att husens höjd skulle sänkas, deras antal och bebyggelsens tätthet skulle minskas, att skyddsområde till naturminnet Devíns skogstäpp skulle räddas och bevaras oberörd för de kommande generationer och att uppbyggnad av service för de nya invånare ska säkras, har hittills varit beständigt ignorerade och inte lämpligt besvarade.

 

Situationen är allvarlig framför allt därför att varken Skanska Development SK eller dess modersbolag Skanska Sverige, som vi flera gånger vänd oss till utan att få något svar, har hittills inte framlagt en kompromissfull lösning, som skulle ta hänsyn till våra begäran och detta trots att den officiellt lovades. Därför tänkte vi att vända oss till Ers Majestät med en bön om hjälp i vår situation. Tyvärr står hela Sverige i ett dåligt ljus genom det respektlösa beteendet av företaget Skanska, som strider till och med emot sin egen miljöstrategi och etiska kodex, som förbinder dem till miljöskydd och dialog med berörda städer. Vi är helt säkra på att Skanska aldrig skulle våga uppföra sig på ett sådant sätt i sitt hemland Sverige och man skulle aldrig acceptera det respektlösa uppförande, som Skanska framför här i Slovakien heller.

 

Till slut tackar vi hjärtligt Ers Majestät för den tid Ers Majestät ägnat åt vår sak och ännu en gång ber vi Ers Majestät om hjälp med att övertyga Skanska att förändra det förelagda projektet för sina villahus i Devín, som skulle med respekt behandla denna unika plats, så som denna Slovakiens symbol förtjänar det!

 

Med vänlig hälsning på Devín-bornas vägnar,

 

Ing. Ľubica Kolková


Borgmästare av stadsdelen Bratislava-Devín


 

Det går bra att kontakta de protesterande Devinborna genom rescue.devin snabela gmail.com

 


La radio argentina denuncia a Skanska

Eschucha al colectivo Skamska denunciando a Skanska en la radio argentina, del programa El Peso del Rocio, producido por el Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Scorza, que se emite todos los domingos a las 16 hs por FM La Tribu 88.7.

Skanska döms i peruansk folkdomstol

Aktuellts inslag 2/5 och SwedWatchs nya rapport om Skanskas kritiserade oljeprojekt följs av ytterligare kritik. Häromdagen dömdes Skanska för övergrepp mot ursprungsfolken i Amazonas och brott mot mänskliga rättigheter i Perus Permanenta Folkdomstol.Läs mer om fallet på Latinamerika.nu
CorpWatch uppmärksammar Skanskas brott i Yasuni

Skanskas övergrepp sprids internationellt genom CorpWatchCorpWatch är en oberoende organisation som granskar företag världen över

Stockholms Fria Tidning...

...publicerar artikel om Skanska i Amazonas. Läs den på SFT

SKANSKA och oljeexploateringen skördar många liv

image33

 
Apropå Reinfeldts kommentar om det omänskligt höga bensinpriset skriver Grön      Ungdom i sitt veckobrev om  Huaoranifolkets lidande av och kamp mot SKANSKAs oljeexploatering i Ecuador.

http://www.gronungdom.se/article/1834


Skanskas korruption: "Här, där och överallt!" rapporterar argentinska dagstidningen Pagina12

image30

RSS 2.0