Reportageboken En svensk tiger om Skanska finns nu att läsa!

Reportageboken om Skanska
Läs tidningen Kulturens recension av boken:

Glödhett Wallraffande om Skanskas "greenwash" i
Amazonas


Beställ här: www.notisforlag.se eller yelahforlag.se

Läs mer på facebook!

Yelah Förlag och Notis förlag presenterar reportageboken En svensk tigerOm Skanska, olja och förintelse i Amazonas av Yelahreportrarna Hanna Dahlström och Agneta Enström.

En svensk tiger handlar om hur byggföretaget Skanska, ett av Sveriges största företag, hänsynslöst slår sig fram i Latinamerikas mest skuldsatta länder genom lukrativa uppdrag för oljeindustrin. Samtidigt som beslutsfattare med insyn stillatigande ser på.

Den verksamhet Skanska deltar i – oljeexploatering i naturreservat och på ursprungsmarker – granskas genom författarna Hanna Dahlströms och Agneta Enströms personliga närvaro på Amazonas sargade oljefält.

Genom intervjuer med Skanskachefer, lokala vittnesmål, insamlade uppgifter från människorättsorganisationer och egna observationer visar författarna hur Skanska och dess samarbetspartners systematiskt bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, nationella lagar och ursprungsfolkens rättigheter när de exploaterar olja i Ecuador, Peru och Bolivia.

–  Amazonas ursprungsfolk får betala med sina liv och hela sin framtid för dessa kortsiktiga intressens skull, säger Agneta Enström. De inblandade företagen skyller ifrån sig på varandra och ingen tar något egentligt ansvar då verksamheten ofta är brottslig i grunden.

Författarnas syfte är att blottlägga en hänsynslös industri som inte respekterar vare sig människoliv eller miljö. De belyser Skanskas verksamhet ur etiska perspektiv och konfronterar företaget mot dess egen uppförandekod och ”gröna” marknadsföring. Ifrågasätts gör även svenska myndigheter som stillatigande förbiser kritiken av företagets framfart.

– Skanska verkar i ett globalt sammanhang där många politiska och ekonomiska institutioner samverkar, säger Hanna Dahlström. Alla aktörer med makt bär ett stort ansvar när relationen mellan nord och syd fortsätter med hänsynslös exploatering i postkolonial anda.

Boken som bygger på Yelahs artikelserie om Skanska i Amazonas syftar till att utgöra ett bidrag till den aktuella debatten om klimaträttvisa mellan nord och syd.


OECD tar upp fall mot Skanskas korruption

Argentinska organisationen CIPCE som arbetar mot korruption har presenterat ytterligare information till OECD om Skanskas korruption under Skanskas byggande av en gas pipeline i Argentina.
Det nya fallet gäller brott mot kapitel sex av OECD:s Anti-Bribery Convention (brott mot mutor).

CIPCE
presenterade även en rapport till Skanskas aktieägare om Skanskas korruption. Pedro Biscay från CIPCE sa att anledningen bakom rapporten var att "vi vill informera börsmäklare om de ekonomiska risker som investeringar i företag som begår etiska brott innebär".Sagan om Skanska i Slovakien

Yelah rapporterar vidare om Skanskas korruption i Slovakien.

"Inget står i vägen för Skanska. Väl utanför Sveriges gränser skyr företaget inga medel. Pengar går före allt och med tyst godkännande hemifrån ockuperar Skanska platser med flera tusen år gammal historia, värdefull flora och fauna, där lagar lätt förbigås precis som i fallet Slovakien."


Devins invånare i ett symboliskt begravningståg av sin stad
i protest mot Skanskas byggnadsplaner

"Skanska go home!" - Slovakier skriver till kungen om Skanska

 

protester mot skanska i slovakien

 

 

Den 21 September 2008 i Bratislava


Ers majestät Carl XVI Gustaf,

 

Med detta brev vänder vi oss, invånare från Devín i Slovakien, till Ers Majestät med en enträgen bön om hjälp i en problematisk situation vi befinner oss i, som skapades av det slovakiska dotterbolaget till den svenska Skanska. Vi ber Ers Majestät om ursäkt att vi besvärar Ers Majestät med våra problem, som angår vår lilla pittoreska by, som ligger så långt borta från Sverige. Sedan tre år hotas dock vår Devín, som är samtidigt en av de största slovakiska och slaviska symboler, av Skanskas byggnadsplaner och vi har inte så mycket kvar än att hoppas att kanske Ers Majestät och folk i Skanskas hemland skall kunna hjälpa oss rädda de här unika platserna från förstöring.


I de sista månaderna har hela den slovakiska offentligheten varit skakad över Skanska Development SK:s byggnadsplaner i Devín. Byggnadsföretaget har planlagt att bygga upp ett stort bostadsområde i den omedelbara närheten av två lagligt beskyddade naturreservat. Skanska har redan i 2005 fått bygglov för sitt projekt från de dåtida lokala myndigheter och under de sista månaderna har de påbörjat sina arbeten på de underjordiska vatten- och elledningar, även trots de otaliga protest av inte bara Devíns men också Bratislavas och Slovakiens invånare, som hittills har pågått, för att hejda Skanska från deras förstörande planer. Devín är bland annat en väldigt vacker och omtyckt utflyktsplats, som har lyckats behålla sin byaktiga karaktär i den 40-åriga totalitära kommunistiska regimen även om den ligger bara 20 kilomenter från huvudstaden Bratislavas centrum. Bredvid Devíns enfamiljhus med sadeltak som ligger spridda mellan ett naturskyddsområde Devínska Kobyla på den ena sidan och deltan av älvarna Morava och Donau på den andra, planerar Skanska att bygga upp 23 fyrvåningshus. Ett liknande projekt ska inte bara fullkomligt förändra byns karaktär och utseende, som domineras av den berömda urgamla borgruinen Devín, men skulle först och främst för alltid förstöra naturen runt omkring.

 

Bostadsområdet skulle enligt planerna växa fram i den omedelbara närheten till ett unikt naturreservat, som står under den fjärde naturskyddsnivån. Mer än en tredjedel ska stå direkt i dess skyddsområde med naturskyddets tredje nivå. Slovakiska botaniker och miljöskyddsexperter påstår, att bostadsområdet skulle hota de här naturskyddsområden på ett sådant sätt att det skulle ha bland annat till följd en oåterkallelig förstöring av vissa värdefulla växtarter i den lokala faunan och floran. En annan tredjedel av husen ska växa fram i ett skyddsområde till vår urgamla borg, som är en av de slovakiska lagligt beskyddade kulturhistoriska minnesmärken.

 

Idag bor i Devín 1111 invånare och själva byn befinner sig i en väldigt svår finansiell situation – byns förra lokala förvaltning har skuldsatt byn på ett sådant stort sätt att nu kan den inte satsa på sin egen uppbyggnad och utveckling, redan vid denna invånarantal saknas det alla slags tjänster (det finns ingen statlig skola här, förskolan är redan nu för liten, det finns bara en liten affär). Skanska tänker bygga bostäder för mer än 1000 nya invånare och trots att företaget känner läget som Devín befinner sig i, räknade de i sina planer inte med uppbyggnad av någon slags service. Skanska Development SK har lämnat lösningen av alla problem, som deras projekt ska skapa för vår by, för vår förvaltning.


Mot Skanskas projekt protesterade och fortfarande protesterar den breda slovakiska offentligheten på alla tillgängliga sätt. Även många viktiga personligheter från det slovakiska kulturlivet och många slovaker från hela landet har hittills med sina underskrifter på vår petition emot Skanskas projekt uttryckt sin missnöje och antal underskrifter växer med varje dag. Flera protesttåg organiserades och skal organiseras. Om Devín-bornas kamp mot uppbyggnad av ett bostadsområde och miljöförstöring informerar kontinuerligt alla slovakiska medier och till och med The Financial Times skrev om hela saken. Medier har hjälpt oss att få på vår sida allt fler och fler invånare från Bratislava och hela Slovakien.

 

Det är ett faktum att Skanska Development SK allvarligt hotar och nedsmutsar det goda namnet av Sverige i Slovakien. Bolaget agerar i motsats med den lokala befolkningens vilja, som den praktiskt är helt hänsynslös till, sin vinst skal de få för vilket pris som helst även om det skulle bli naturliga och kulturella värden av en sådan unik plats som Devín, som ska offras. Mot naturen som inte kan värja sig har bolaget brukt sig av luckor i lagen och mot de lokala invånarna och deras företrädande kommunalpolitiker av beteende, som helt strider mot respekt, etik och artighet. Företaget fortsätter att ignorera de lokala invånarnas rätt på ett anständigt liv och stadigt ignorerar även den framtida faran av trafikkollaps på vår smala tvåfiliga väg till Bratislavas centrum samt den miljöförstörande faktorn. Företagets företrädare har flera gånger officiellt bekräftat, att det inte är deras befogenhet att bygga upp service för de nya invånare och att staden ska ta hand om alla problem bundna till bostadsområdet. Våra villkor att husens höjd skulle sänkas, deras antal och bebyggelsens tätthet skulle minskas, att skyddsområde till naturminnet Devíns skogstäpp skulle räddas och bevaras oberörd för de kommande generationer och att uppbyggnad av service för de nya invånare ska säkras, har hittills varit beständigt ignorerade och inte lämpligt besvarade.

 

Situationen är allvarlig framför allt därför att varken Skanska Development SK eller dess modersbolag Skanska Sverige, som vi flera gånger vänd oss till utan att få något svar, har hittills inte framlagt en kompromissfull lösning, som skulle ta hänsyn till våra begäran och detta trots att den officiellt lovades. Därför tänkte vi att vända oss till Ers Majestät med en bön om hjälp i vår situation. Tyvärr står hela Sverige i ett dåligt ljus genom det respektlösa beteendet av företaget Skanska, som strider till och med emot sin egen miljöstrategi och etiska kodex, som förbinder dem till miljöskydd och dialog med berörda städer. Vi är helt säkra på att Skanska aldrig skulle våga uppföra sig på ett sådant sätt i sitt hemland Sverige och man skulle aldrig acceptera det respektlösa uppförande, som Skanska framför här i Slovakien heller.

 

Till slut tackar vi hjärtligt Ers Majestät för den tid Ers Majestät ägnat åt vår sak och ännu en gång ber vi Ers Majestät om hjälp med att övertyga Skanska att förändra det förelagda projektet för sina villahus i Devín, som skulle med respekt behandla denna unika plats, så som denna Slovakiens symbol förtjänar det!

 

Med vänlig hälsning på Devín-bornas vägnar,

 

Ing. Ľubica Kolková


Borgmästare av stadsdelen Bratislava-Devín


 

Det går bra att kontakta de protesterande Devinborna genom rescue.devin snabela gmail.com

 


La radio argentina denuncia a Skanska

Eschucha al colectivo Skamska denunciando a Skanska en la radio argentina, del programa El Peso del Rocio, producido por el Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Scorza, que se emite todos los domingos a las 16 hs por FM La Tribu 88.7.

Skanskas föroreningar av vatten kritiseras av Svenska kyrkan

Svenska kyrkan kritiserar också Skanskas oljeutvinning i Ecuador och yrkar på den mänskliga rättigheten till rent vatten.

La lucha en la Amazonia

Skanska arbetar i Peru med gas och oljeexploatering i Amazonasregionen

vars kulturer och natur hotas och utrotas.

 

Måndagen den 18 augusti - Sveriges Radio:

Undantagstillstånd utlyst  i Peru

I Peru har regeringen utlyst undantagstillstånd sen tusentals personer från olika urbefolkningar i Amazonas ockuperat oljeanläggningar och ett vattenkraftverk.

Beslutet om undantagstillstånd togs enligt ett officiellt uttalande i syfte att garantera säkerheten, efter att våldsamheter brutit ut på flera håll. Undantagstillståndet varar i 30 dagar och gäller de regioner där protesterna ägt rum.

Ursprungsbefolkningarna protesterar mot exploateringen av Amazonas, som de säger kommer tvinga dem från deras områden.

Förhandlingarna med 65 grupper av ursprungsbefolkningar misslyckades tidigare efter att regeringen vägrat att dra tillbaka lagar som enligt ursprungsbefolkningarna kränker deras territoriella rättigheter och endast gynnar bolag inom gruv-, skogs- och oljeindustrin.

http://192.121.194.73/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2259355LUCHA EN LA AMAZONÍA

Choque de culturas

Choque de filosofías

 

Filosofía del “progreso”, la doctrina del “perro del hortelano” de Alan García

Contra la filosofía del Buen Vivir, doctrina solidaria y de respeto a la naturaleza

 

Hace muchos milenios la selva está habitada por comunidades nativas, las que durante ese tiempo han sido educadas por la naturaleza selvática sobre cómo convivir dentro de ella.

Han domesticado especies vegetales adaptándolas para el consumo humano, como la papaya y la yuca.

Saben cómo curarse, el mundo aprendió de ellos el uso de la quinina, lo que salvó la vida al futuro Rey Sol de Francia, nos enseñaron el uso de la uña de gato y muchas otras medicinas naturales.

Saben cómo cultivar la tierra sin matar la delgada y frágil capa de tierra fértil: Talan un espacio pequeño en el que cultivan diversas especies de diferente contextura y diferentes ciclos vitales, copian a la naturaleza. Después de cierto tiempo devuelven ese territorio a la selva y practican la agricultura en otra parte.

No necesitan ganadería depredadora, pescan y cazan.

No separan el trabajo del descanso. Salen de paseo, cuando encuentran algo que cazar lo hacen, recolectan frutos silvestres y al pasar por su cultivo, si hay algo maduro lo toman, si hay algún arreglo que hacer o algo que plantar lo hacen.

No son “dueños” de la tierra, son hijos de ella.

Hace 5 siglos vinieron los invasores europeos y desde entonces ellos y sus descendientes están penetrando en la selva y matándola.

Los primeros grandes invasores-depredadores fueron los caucheros, luego los grandes hacendados que cultivaban la selva con una agricultura depredadora y una ganadería más depredadora, los lavadores de oro, los taladores de madera y ahora devastadoramente los extractores de hidrocarburos.

La irrupción del capitalismo contaminó en mayor o menor grado a muchos nativos, otros huyen de todo contacto con la civilización que mata su ámbito vital, que les somete al servilismo, que les asesina, que les contagia enfermedades desconocidas,

Ahora los invasores están agrediendo la selva fundamentalmente con la extracción de petróleo y gas, pero también con la tala para la ganadería, con la tala para extraer madera, con la tala y quema para agricultura extraña a la zona.

Matar la selva es matar a las poblaciones nativas de ella.

Loa invasores legalizan la agresión usando como justificativo las “leyes” elaboradas por ellos sin participación ni consulta a los nativos.

“Reconocen” que la superficie pertenece a las comunidades nativas, pero “no el subsuelo”, el que pertenece al “Estado” de los invasores.

Alan García dice que los nativos son “el perro del hortelano”, que no comen ni dejan comer, que hay que dar paso a las multinacionales. Últimamente ha emitido una serie de Decretos Ley que ordenan que las tierras “improductivas” les serán arrebatadas, naturalmente para entregarlas a grandes empresas que depreden la selva para impulsar el “progreso”, impulsando la destrucción “legal” de la selva.

Quienes se creen blancos discriminan a los indígenas serranos. Los nativos selváticos son discriminados por quienes se consideran blancos, “criollos”, no indígenas; por los serranos y por los indígenas serranos.

 

Ahora

Son esos discriminados por los discriminados quienes están enseñando a la mayoría de la población explotada del país, cómo responder al ataque del gran capital, a Alan García y sus otros sirvientes.  

Se han levantado en varios lugares de la selva impidiendo pacífica y multitudinariamente la continuación de la depredación amazónica, han paralizado actividades extractivas de hidrocarburos y productoras de electricidad.

El gobierno ha declarado el estado de emergencia en esas zonas.

Ha enviado policías armados para contrarrestar esa actividad “ilegal”, los nativos les han desarmado pacíficamente.

Hay choques con la policía en varias zonas.

Hay entrenamiento militar público de ataque a la población civil con saldo de muertos y heridos.

Los nativos quieren ser los dueños de su futuro, verán qué deben tomar de su pasado y qué deben incorporar de los otros conocimientos adquiridos.

 

Qué nos enseñan

-          Que no sólo se trata de refutar la validez de las leyes de los opresores, sino que hay que responderles con acciones.

-          Que se debe actuar simultáneamente en varias zonas.

-          Que es posible desarmar a las fuerzas represivas.

 

¿Cómo continuará la lucha?

Depende de la acción del resto de los explotados del país y de la solidaridad del exterior.

Si los dejamos solos probablemente Alan García les haga asesinar como lo demuestra su larga historia de crímenes.

Si nos incorporamos a su lucha, vencerán y su triunfo será nuestro, nos levantará el ánimo a los pobres del Perú y nos impulsará a seguir sus huellas.

Nosotros también preferimos el Buen Vivir, no a la manera selvática sino a la nuestra, que aunque todavía no podemos esbozarla, de lo que estamos seguros es de que estará basada en los principios colectivistas, solidarios, de nuestro pasado, así como en nuestra otra herencia cultural, el amor y respeto por la naturaleza cuyos hijos somos.

También estamos seguros de que es contraria al supuesto “progreso” que provoca el calentamiento global y la extinción de la especie humana, con los agregados de:

El envenenamiento de aguas y suelos por las compañías multinacionales extractoras de hidrocarburos y metales.

El envenenamiento de ríos, lagos y mares por otras actividades industriales.

La perforación de la capa de ozono que nos protege de los nocivos rayos ultravioletas del sol.

La energía atómica.

Los agroquímicos.

Los agrocombustibles.

Los transgénicos.

Etc.

 

¡Apoyemos la cultura de la vida por la que luchan nuestros hermanos de la selva!

¡Aplastemos la cultura de la muerte de las empresas multinacionales y su sirviente Alan García!

 

Hugo Blanco - agosto del 2008


Skanska döms i peruansk folkdomstol

Aktuellts inslag 2/5 och SwedWatchs nya rapport om Skanskas kritiserade oljeprojekt följs av ytterligare kritik. Häromdagen dömdes Skanska för övergrepp mot ursprungsfolken i Amazonas och brott mot mänskliga rättigheter i Perus Permanenta Folkdomstol.Läs mer om fallet på Latinamerika.nu
CorpWatch uppmärksammar Skanskas brott i Yasuni

Skanskas övergrepp sprids internationellt genom CorpWatchCorpWatch är en oberoende organisation som granskar företag världen över

Skanska: Oil and Militarized Corporate Terrorism

Fler artiklar om Skanska och oljeindustrin i Amazonas finns nu tillgängliga (på engelska) på den latinamerikanska nätsajten Upside Down World:


Ecuador: Oil and Militarized Corporate Terrorism

image34

Om Skanskas olagligheter i det peruanska Camiseaprojektet

Det tystnar inte ute i världen om Skanskas skandaler,
fastän de stora medierna här hemma i Sverige ignorerar det svenska storföretagets 
hejdlösa kriminalitet.

Journalisten Kelly Hearn rapporterar från Peruimage34

Skanska i den upp-och-ned-vända världen

Läs om Skanska i Amazonas på den latinamerikanska nätsajten: Upside Down World

Stockholms Fria Tidning...

...publicerar artikel om Skanska i Amazonas. Läs den på SFT

Cromag censurerar inte Skanskas utrotningsprojekt!


Medan de företagssponsrade medierna tiger om Skanskas mordverksamhet i Latinamerika så fortsätter oberoende medier påminna oss om verkligheten. Men hur lång tid ska det ta och hur många kulturer ska utplånas innan vår ekonomi idag beror på utrotning av andra kulturer och ekologisk förstörelse? 
Läs nya nummret av Cromag här!

Skanska tar de grova anklagelserna på allvar...


Efter ett flera veckors långt tema på Yelah.net om Skanskas miljövidriga verksamhet i Amazonas verkar det som att fler medier har börjat intressera sig för fallet. På Miljörapportens hemsida där man refererar till Yelahs artikelserie skriver man bla om hur Skanskas presschef Peter Gimbe bemöter problemet i en telefonintervju. Läs mer på Miljörapporten:

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=19564

och om hur Skanska svarar: "Vi tar det på allvar.."

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=19565

 

RSS 2.0