Yelah träffar Skanska


Skanska har bjudit in Yelahs reportrar och redaktion på möte till huvudkontoret i Stockholm. Läs en sammanfattning av mötet på Yelah.net:
 
http://yelah.net/articles/artikel20070831


SKANSKA och oljeexploateringen skördar många liv

image33

 
Apropå Reinfeldts kommentar om det omänskligt höga bensinpriset skriver Grön      Ungdom i sitt veckobrev om  Huaoranifolkets lidande av och kamp mot SKANSKAs oljeexploatering i Ecuador.

http://www.gronungdom.se/article/1834


The Argentinean Anti-Corruption Office demanded Swedish justice to investigate Skanska

Anti-korruptionsåklagare Kwast undersöker Skanskas olagliga affärer

In English:
http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B677A7094-60AD-438E-985E-E035B53799E9%7D)&language=EN

En espanol:
http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=932833&pid=2998708&toi=5372

Skanska - mord och militärt beskydd


image32

Nya avslöjanden om Skanskas verksamhet som kräver legoknektar och militärt beskydd:

http://www.yelah.net/articles/reportage20070808

Skanskas korruption: "Här, där och överallt!" rapporterar argentinska dagstidningen Pagina12

image30

Skanskas terrorisering av urpsrungsfolk uppmärksammat i medier och bloggar:

image29
Foto: Oilwatch

Skanskas terrorisering av urpsrungsfolk uppmärksammat i medier och bloggar:

 

 

Skanska får uppdraget att renovera FN: s högkvarter i New York som en följd av att företaget "värnar om mänskliga rättigheter och miljörätt", enligt Sveriges handelsminister Sten Tolgfors. Påståendet går rakt emot Yelahs artikelserie om Skanskas kriminella praktik i Latinamerika.

 

Trots att överåklagare och chef för riksenheten mot korruption Christer Van Der Kwast i stunden synar Skanskafallet i Argentina och globalt, visar handelsministerns uttalande att den svenska regeringen är ovetande om byggföretagets kriminella verksamhet. Nättidningen Yelah.net avslöjar i två nya artiklar mer om det svenska företaget Skanskas verksamhet i Ecuador.

Se även:

http://paolopissoffi.blogspot.com/2007/07/skanska-ven-i-ecuador.html


 Miljömagasinet:

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/070725_skanska.html

RSS 2.0