La radio argentina denuncia a Skanska

Eschucha al colectivo Skamska denunciando a Skanska en la radio argentina, del programa El Peso del Rocio, producido por el Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Scorza, que se emite todos los domingos a las 16 hs por FM La Tribu 88.7.

Skanskas föroreningar av vatten kritiseras av Svenska kyrkan

Svenska kyrkan kritiserar också Skanskas oljeutvinning i Ecuador och yrkar på den mänskliga rättigheten till rent vatten.

RSS 2.0