OECD tar upp fall mot Skanskas korruption

Argentinska organisationen CIPCE som arbetar mot korruption har presenterat ytterligare information till OECD om Skanskas korruption under Skanskas byggande av en gas pipeline i Argentina.
Det nya fallet gäller brott mot kapitel sex av OECD:s Anti-Bribery Convention (brott mot mutor).

CIPCE
presenterade även en rapport till Skanskas aktieägare om Skanskas korruption. Pedro Biscay från CIPCE sa att anledningen bakom rapporten var att "vi vill informera börsmäklare om de ekonomiska risker som investeringar i företag som begår etiska brott innebär".RSS 2.0